Program konference Mreža znanja 2019

Okvirni program konference

Prijavite se na konferenco.


4. december
Konferenčna dvorana

8.30 do 9.00
prihod in prijava

9.00 do 11.00
11.00  do 11.30
odmor
11.30 do 13.30
13.30  do 14.30
kosilo
14.30  do 16.30
16.30
zaključek in povezovanje znanja

5. december
Konferenčna dvorana 2
8.30 do 9.00
prihod in prijava

9.00 do 11.00
11.00  do 11.30
odmor
11.30 do 13.30
13.30  do 14.00
malica
14.00  do 16.00

5. december
Konferenčna dvorana 1

8.30 do 9.00
prihod in prijava

9.00 do 11.00
 • Digitalne identitete – delavnica
  Alenka Zabukovec, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje; Dejan Cvitkovič, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
11.00  do 11.30
odmor
11.30 do 13.30
 • Spletne učilnice in listovnik – delavnica  
  Sašo Stanojev, ŠC Kranj
13.30  do 14.00
malica
14.00  do 16.00
 • MOST za varno rabo sodobnih tehnologij
  Maja Vreča, Luka Kušar, Arnes

5. december
Konferenčna dvorana 3

8.30 do 9.00
prihod in prijava

9.00 do 11.00
 • Spletno anketiranje – delavnica  
  Barbara Brečko, Fakulteta za družbene vede
11.00  do 11.30
odmor
11.30 do 13.30
 • Upravljanje omrežij na VIZ – pilotna delavnica 1. del
  Ivan Kolenko; Damjan Ferlič, OŠ Frana Malgaja; Tomaž Ferbežar, ŠC Novo mesto; Iztok Osredkar, ŠC Velenje
13.30  do 14.00
malica
14.00  do 16.00
 • Upravljanje omrežij na VIZ – pilotna delavnica 2. del
  Ivan Kolenko; Damjan Ferlič, OŠ Frana Malgaja; Tomaž Ferbežar, ŠC Novo mesto; Iztok Osredkar, ŠC Velenje

Prijavite se na konferenco.

Lahko si ogledate tudi posnetke in prosojnice s konference Mreža znanja 2018.