Program konference Mreža znanja 2018

21. november
 • Pozdravni nagovori – posnetek nagovorov
  Avgust Jauk, Arnes
  dr. Jernej Pikalo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  Marjan Turk, direktorat za informacijsko družbo – Ministrstvo za javno upravo
 • SIO-2020: Infrastruktura za prihodnost izobraževanjaposnetek predavanja, prosojnice
  Alenka Starc, Matevž Dolinar, Arnes, Simon Dražič, OŠ Šmarje pri Kopru
 • Okrogla miza: izzivi digitalnega opismenjevanja – posnetek okrogle mize
  Aleš Ojsteršek, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Andrej Brodnik, Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Fakulteta za matematiko naravoslovje in informacijsko tehnologijo, Jože Rugelj, Pedagoška fakulteta, Katja Koren Ošljak, Code Week

 • Poučevanje programiranja z uporabo storitve Projekt Tomo – posnetek predavanja, prosojnice
  Matija Lokar, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • Ekstremna omrežja: Gradnja zmogljivega optičnega omrežja na Arktiki – posnetek predavanja, prosojnice
  Helge Stranden, UNINETT
 • Povezovanje na in v SIO – posnetek predavanja, prosojnice
  Janko Harej, Šolski center Nova Gorica
 • Uporabna geografija za podporo šolskim in prostočasnim dejavnostim – posnetek predavanja, prosojnice
  Marko Krevs, Blaž Repe, Mitja Podreka, Filozofska fakulteta, Mirsad Skorupan, OŠ Ledina, Tatjana Kikec, Ivan Primorac
 • GEO-X – pripomoček h prostorski predstavi geografskih lokacij – posnetek predavanja, prosojnice
  Boštjan Burger, www.burger.si


22. november
 • Vključevanje šolskih knjižnic v sistem COBISS.SI  – posnetek predavanja, prosojnice
  Romana Muhvič Šumandl, Institut informacijskih znanosti Maribor
 • LoLa – prav posebno povezovanje glasbe – posnetek predavanja, prosojnice
  Stefano Bonetti, Konzervatorij za glasbo iz Trsta, Matej Bonin, Akademija za glasbo
 • S šolsko spletno stranjo do slovenskega oskarjaposnetek predavanja, prosojnice
  Samuel Farsure, Urška Kompara, Srednja šola Vena Pilona Ajdovščina
 • E-storitve in medpredmetne povezave pri računalništvu v 2. triadi OŠ – posnetek predavanja, prosojnice
  Helena Ferjančič, OŠ Dobravlje
 • Kreativno kodiranje v generativni vizualizaciji – posnetek predavanja, prosojnice
  Davorin Babič, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
 • Enostavna interaktivna predstavitev 3D predmetov v razredu – posnetek predavanja, prosojnice
  Tine Eleršek, Biotehniški izobraževalni center
 • Učni cikel z video posnetki – posnetek predavanja, prosojnice
  Matej Grahor, OŠ Antona Žnideršiča
 • Selitev spletne učilnice iz GVS na Strežnik po meri – posnetek predavanja, prosojnice
  Matej Sužnik, OŠ Ljudski vrt
 • Poučevanje računalništva in informatike – od učitelja do dijaka – posnetek predavanja, prosojnice
  Andrej Brodnik, Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo, Matija Lokar, Fakulteta za matematiko in fiziko


 • Osnove spletnih učilnic
  Damjana Šajne, Arnes
 • Kolesarski izpit in tekmovanja za mentorje
  Damjana Šajne, Arnes

 • Uporaba spletišča Uporabna geografija pri pripravi in izvedbi šolskih ekskurzij prosojnice
  Mirsad Skorupan, OŠ Ledina, Tatjana Kikec, Marko Krevs, Blaž Repe, Filozofska fakulteta
 • MOST varna raba sodobnih tehnologij
  Maja Vreča, Arnes

Lahko si ogledate tudi posnetke in prosojnice s konference Mreža znanja 2017.