11. oktober

od 9.00 do 11.00

Arnesovi projekti: O projektu IRoptika2 | Čas je za prenovo omrežja
| posnetek | prosojnice |
Jože Hanc, Ksenija Furman Jug, Arnes
Dvig digitalne kompetentnosti
| posnetek | prosojnice |
mag. Andreja Čuk, ZRSŠ
Izobražujemo izobraževalce
| posnetek | prosojnice |
dr. Igor Pesek, MIZŠ
Moja digitalna identiteta
| posnetek |
Janko Harej, Šolski center Nova Gorica; Marko Puschner
InAcademia – making eduGAIN better
| posnetek | prosojnice |
Tangui Coulouarn, DeiC/GÉANT
Vtičniki v pomoč pri delu z Arnes Učilnicami
| posnetek | prosojnice |
Martin Božič, Arnes
Arnes 1KA: Napredna 1KA
| posnetek | prosojnice |
Katja Trebežnik, Fakulteta za družbene vede

od 11.30 do 13.30

Hibridno poučevanje in interaktivni zasloni
| posnetek | prosojnice |
Anže Rozman, Osnovna šola Prežihovega Voranca Ljubljana
SIMS za nove dimenzije Ane Monro
| posnetek |
Goro Osojnik, Ana Monro;
Novosti pri Arnes Spletu
| posnetek | prosojnice |
Mitja Mihelič, Arnes
Nasveti za šole za oblikovanje spletišč
| posnetek |
Cvetka Kernel, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna; Andreja Čepič, Buche d.o.o.; Klara Herman, Register.si – Arnes
Kako ukrepati ob spletnem nasilju v šolah?
| posnetek | prosojnice |
Ajda Petek, Fakulteta za družbene vede
IKT kot motivacijsko sredstvo pri otrocih s s čustvenimi in/ali vedenjskimi težavami/motnjami
| posnetek | prosojnice |
dr. Alenka Zabukovec, Tadej Lorenčič, SC Mladinski dom Malči Beličeve

od 14.30 do 16.30

Uporaba IKT pri učenju španščine v naravi
| posnetek | prosojnice |
Tanja Jenko Bratovič, Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
Uporaba tehnologije VR v razredu
| posnetek | prosojnice |
Dominik Trstenjak, Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice
Ustvarjanje animacije v vrtcu s pomočjo programa Stop Motion Studio
| posnetek | prosojnice |
Barbara Klar, Vrtec Pikapolonica Bistrica ob Sotli
Sodelovanje z učenci, starši in strokovnimi delavci s pomočjo Microsoftovih orodij
| posnetek | prosojnice |
Nina Maček, OŠ Stranje; Lidija Vidmar, Sara Zalesnik, OŠ Frana Albrehta Kamnik
Teorija grafov in sestava urnika
| posnetek | prosojnice |
Žan Močivnik, I. osnovna šola Celje
Sporazumevanje z našimi pametnimi napravami preko tipkovnice
| posnetek | prosojnice |
Simon Rojc

Dan odprte znanosti 2022

od 9.00 do 10.20

Slavnostni nagovori
| posnetek |
Matjaž Krajnc, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Anna Panagoppoulou, Evropska komisija; Marko Bonač, Arnes
Open Science and EOSC in the European Research Area
| posnetek | prosojnice |
Michel Schouppe, Evropska komisija
Introduction to the EOSC Association and the Implementation of a National Web of FAIR Data in Netherlands
| posnetek | prosojnice |
Ute Gunsenheimer, Karel Luyben, EOSC Association
Importance of open and FAIR research results for reforming research assessment
| posnetek | prosojnice |
Gregor Majdič, Univerza v Ljubljani

od 10.40 do 12.00

ESFRI’s Roadmap on FAIR research data
| posnetek | prosojnice |
Jana Kolar, ESFRI
Sovereignity of FAIR research data
| posnetek | prosojnice |
Giorgio Rossi, EOSC-SB
e-Infrastructures in support of FAIR research data
| posnetek | prosojnice |
Sarah Jones, GÉANT
Enabling open science in Europe with data, software and the compute continuum
| posnetek | prosojnice |
Tiziana Ferrari, EGI

od 12.20 do 13.30

Panel: Podatkovna pismenost za odprto znanost
| posnetek |
Dean Korošek, Univerza v Mariboru; Tea Romih, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani; Karel Luyben, EOSC Association; Giorgio Rossi, EOSC-SB; Ilias Papastamatiou, GRNET

od 14.30 do 15.45

Uvodni pozdrav in predstavitev strateških okvirjev razvoja odprte znanosti v Sloveniji
| posnetek | prosojnice |
Tomaž Boh, MIZŠ
Izvedbeni okvir razvoja odprte znanosti v Sloveniji
| posnetek | prosojnice |
Ivan Skubic, MIZŠ
Financiranje odprte znanosti
| posnetek | prosojnice |
Mitja Lainščak, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Nacionalna infrastruktura odprte znanosti
| posnetek | prosojnice |
Peter Sterle, MIZŠ, in Milan Ojsteršek, Univerza v Mariboru
National Initiatives for Open Science Europe: collaboration of South-East Europe for the future
| posnetek | prosojnice |
Ilias Papastamatiou, GRNET

od 16.00 do 17.30

Predstavitev Slovenske skupnosti odprte znanostiDunja Legat, Univerzitetna knjižnica Maribor
Okrogla miza: Izzivi Slovenske skupnosti odprte znanosti
| posnetek | prosojnice |
 Dunja Legat, Univerzitetna knjižnica Maribor; Marko Bonač, Arnes; Miro Pušnik, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani; Janez Štebe, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov; Marko Petek, Nacionalni inštitut za biologijo
Razglasitev ustanovitve Slovenske skupnosti odprte znanosti 
Pogostitev ob zaključku posveta 

Delavnice

od 9.00 do 11.00

Delavnica – Informacije, dezinformacije in medijska pismenost
| prosojnice |
dr. Sonja Merljak Zdovc, Časoris
Odmor

od 11.30 do 13.30

Delavnica – Varna raba interneta in naprav – Zakaj ve internet več o nas, kot vemo mi sami?
| prosojnice |
Maja Vreča, Arnes
Kosilo