Dvig digitalne kompetentnosti

mag. Andreja Čuk

Digitalna kompetentnost še nikoli ni bila tako pomembna kot danes, ko smo priča vse bolj digitalizirani družbi.  Zato je nujno potrebno, da sleherni učitelj lahko podpre nove generacije učečih na poti vključevanja in uspešnega delovanja v digitalni družbi. Ena izmed možnosti je zagotovo tudi nenehno razvijanje lastnih digitalnih kompetenc posameznika in celotnega vzgojno-izobraževalnega zavoda s ciljem izboljšane izrabe digitalne tehnologije za učenje in poučevanje.

Profesionalni razvoj in dvig digitalne kompetentnosti vsakega vzgojno-izobraževalnega zavoda in strokovnega delavca temelji na digitalni strategiji VIZ-a. Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Arnes skupaj z 220 VIZ-i v sklopu projekta Dvig digitalne kompetentnosti že razvijata modele in podporo pri pripravi digitalne strategije VIZ.

Letos je izšel tudi posodobljen in nadgrajen Okvir digitalnih kompetenc za državljane (DigComp 2.2). Izobraževalci ga lahko razumemo kot orodje, ki nas opominja in nagovarja k opolnomočenju učečih se tudi z digitalnimi kompetencami, v današnjem času potrebnimi za zaposlitev, osebni razvoj in socialno vključenost.

Kot odziv na navedene ugotovitve je bil razvit portal Dvig digitalne kompetentnosti, ki je namenjen podpori profesionalnega razvoja vzgojiteljev, učiteljev in ravnateljev na področju dviga digitalnih kompetenc. Portal je nastal v projektu Dvig digitalnih kompetenc. Namen projekta je opolnomočiti strokovne delavce v VIZ-u za učinkovito rabo digitalnih tehnologij in s tem doseči dvig digitalnih kompetenc strokovnih delavcev VIZ-ov, otrok, učencev in dijakov.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja