Čas je za prenovo omrežja

Ksenija Furman Jug, Arnes

Stanje lokalnega računalniškega omrežja (LAN) na VIZ je odvisno od vestnosti skrbnika ter od sredstev, ki jih VIZ nameni vzdrževanju in posodabljanju. Večina naprav za povezavo v omrežje ARNES (usmerjevalniki in L2 CPE), je že dotrajana. Usmerjevalniki ne podpirajo hitrosti prenosa podatkov, kot jo omogočajo današnje povezave FTTH. Velik del stikal znotraj LAN ne omogoča upravljanja. V primerih odprave napak se izkaže potreba po centralnem upravljanju naprav.

Na Arnesu smo za centralno upravljanje razvili orodje automator, ki omogoča centralno upravljanje ne le omrežnim inženirjem Arnesa, ampak omogoča upravljanje lastnih naprav tudi vsem računalničarjem povezanih članic. Veliko računalničarjev VIZ je že med rednimi in zadovoljnimi uporabniki automatorja.

Za povečanje zanesljivosti in zmogljivosti LAN ter internetnih povezav ter za lažjo in hitrejšo odpravo napak je potrebna menjava omrežnih naprav z novimi, ki podpirajo višje hitrosti in omogočajo centralno upravljanje.

Menjavo omrežnih naprav bomo izvedli v okviru projekta Posodobitev računalniških omrežij VIZ s podporo MIZŠ in EU NOO. Projekt bomo začeli izvajati, ko bo s strani MIZŠ podpisana pogodba in bo trajal do junija 2026. Upravičenci v projektu so osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, srednje šole, samostojne višje šole, samostojni dijaški domovi, zavodi za mladostnike s posebnimi potrebami in organizacije za izobraževanje odraslih.
Arnes je preko javnih naročil že izbral opremo proizvajalca Cisco.

V okviru projekta je predvidena tudi izgradnja dodatnih žičnih (UTP ali optičnih) povezav med vozlišči ali drugimi prostori na VIZ.

Vsa oprema in aktivnosti bodo plačane iz projekta, brez sofinanciranja VIZ.

Na Arnesu imamo vse podatke o vaših usmerjevalnikih in L2 CPEjih, zato imamo že izdelan načrt za zamenjavo le-teh. Nimamo pa podatkov o notranjih stikalih v LANih in o potrebah po dodatnih povezavah.

Zato računalničarje upravičenih VIZ vabimo, da se aktivno vključite pri ugotavljanju potreb. Le tako bo vsak VIZ dobil tisto, kar najbolj potrebuje.

E-naslov za več informacij: noo@arnes.si

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja