Uporaba IKT pri pouku športa na daljavo

Maja Vičič Jagodnik, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica

Gibalna aktivnost je ključnega pomena za vsakega posameznika in če je bilo gibanje še pred časom del našega vsakdana, se je v času epidemije in slogana »ostani doma« to močno spremenilo. Vprašanje, ki se je ob tem porajalo je, kako z uporabo IKT otrokom na daljavo približati gibanje, jih motivirati za telesno aktivnost? V želji poiskati odgovor na zastavljeno vprašanje, sem se posluževala raznolikih načinov vadbe. Trudila sem se, da bi jih dovolj motivirala za gibanje, poleg tega pa sem si prizadevala spremljati njihovo delo ter jim podati povratne informacije o opravljenih nalogah. V svojem prispevku bom predstavila nekaj konkretnih dejavnosti, ki sem jih pripravila za učence v času šole na daljavo. Gradivo za šport sem redno pripenjala v spletno učilnico. Povečini so bile to lastne video vsebine, ki sem jih naložila na Arnes Video. Nekatere učne ure sem popestrila z gibalno nalogo, pripravljeno v spletni aplikaciji. Učence sem spomnila na pomen aktivnih odmorov ter jih opozorila na zaužitje zadostne količine tekočine ter zračenje prostora. Ker iz prakse vsi prav dobro vemo, da učenci radi ugajajo učitelju, sem se domislila neke vrste dnevnika vsakodnevnih gibalnih dejavnosti. Pripravila sem tabelo, v katero so učenci dnevno beležili gibanje, ne glede na to ali je bil na urniku šport ali ne. Otroci so se radi s svojo tabelo pohvalili na naših video srečanjih. Njihova navdušenost ob tem me je vodila do ideje o oblikovanju spletne table. Sčasoma so pričeli samoiniciativno na tablo pripenjati utrinke dnevnih vadb. Te dejavnosti so nas ob siceršnji daljavi še bolj povezale – učenci so se med seboj videli, spremljali aktivnost sošolcev in mogoče dobili tudi dodaten zagon. Pika na i vsemu pa so bile moje pozitivne in spodbudne, a zelo premišljene in predvsem stvarne povratne informacije učencem. Na neki točki dela na daljavo se mi je zdelo smotrno uvesti sprotno spremljanje telesne aktivnosti in posledično beleženje rezultatov – predvsem napredka. Učenci so tako v enakem nekajdnevnem časovnem sosledju izvajali določene vaje in spremljali napredek pri številu izvedb posamezne vaje. Zadovoljni so bili ob videnem napredku, pa čeprav je bil le-ta lahko zelo minimalen. Seveda pa smo bili najbolj srečni, ko smo se dobili in gibali preko video srečanj. Le-ta so nam omogočila, da smo se lahko videli, ob gibanju zabavali in se dobro razmigali. V nekem trenutku sem želela izvedeti, koliko časa dnevno so učenci telesno aktivni. Porodila se mi je ideja o anonimni spletni anketi o času dnevne športne dejavnosti. Odgovori so bili kar spodbudni. Učencem je gibanje blizu, jim je pomembno in prav je tako, saj je priporočljivo, da prav vsi gibamo vsak dan, celo večkrat na dan. Gibanje prinaša zadovoljstvo in telo napolni z novo energijo. Pri tem velja poudariti, da je vsaka aktivnost zaželena, pa najsi gre za daljšo intenzivno športno vadbo ali zgolj za nekajminutni aktivni odmor.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja