15. november – Plenarna predavanja

od 9.00 do 11.00

NASLOVPREDAVATELJ
Otvoritev in nagovor ministra za vzgojo in izobraževanje in direktorja Arnesa | posnetek |dr. Darjo Felda, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje; Marko Bonač, Arnes
Informatics at primary: Systematic, sustainable, for all | posnetek |Ivan Kalaš (SK), Comenius University Bratislava
Dvig digitalne kompetentnosti učečih se: Razvojna prioriteta digitalne strategije šole | posnetek |mag. Andreja Čuk, Zavod RS za šolstvo; Amela Sambolić Beganović, Zavod RS za šolstvo; Romana Košutnik, Zavod RS za šolstvo; Ingrid Možina Podbršček, Arnes
Digitrajni učitelj: Projekt, ki odgovarja na izzive digitalizacije v šolstvu | posnetek |Primož Zupan, Rokus Klett
(Za)Kaj je nova eTorba? | posnetek |Mirjam Oblak, MVI

od 11.30 do 13.30

Are we running to or away from AI | posnetek |Lidija Kralj (HR), strokovnjak s področja AI & podatki, EduConLK
Don’t cite it, write it: Connecting Wikipedia, Wikidata, and education | posnetek |LiAnna Davis (CA), Wiki Education
Artificial Intelligence and the paradigm shift of teachers’ role | posnetek |Manuel Gentile (IT), National Research Council of Italy
Adaptive Policies: A Long-Term Commitment to School Sector Guidance | posnetek |Anthony Kilcoyne (IE), OIDE, Department of Education Schools’ Support Service

od 14.30 do 16.30

Okrogla miza: Nasilje in mladi na spletu: odgovornost uporabnikov, vloga šole in skupnosti | posnetek |Petra Bevek, MVI; Maja Vreča, Arnes;  Domen Kralj, NIJZ; Katja Filipič, UL PF; Natalija Plajnšek, OŠ Trnovo; Simon Slokan, Inšpektorat RS za šolstvo
Kibernetske grožnje šolam: pregled najpogosteje obravnavanih incidentov | posnetek |Miloš Gajić, SI-CERT, Arnes
MOST-VS – Orodje za učitelje v srednjih šolah | posnetek |Maja Vreča, Luka Kušar, Arnes
Minecraft Education: Varnost na spletu | posnetek |Manca Golob, Digital School d.o.o.
Uporaba digitalne tehnologije pri otrocih s posebnimi potrebami | posnetek |Sandra Martinuč, Fakulteta za vede o zdravju
Pogostitev za udeležence Mreže znanja