Arhivi avtorja: Goran Medenjak

MOST-VS – Orodje za učitelje v srednjih šolah

Že dolgo zaznavamo porast spletnega nasilja v srednjih šolah. Opazno je tudi naraščanje pretirane rabe, od družbenih omrežij in aplikacij do iger, kar pri nekaterih najstnikih lahko vodi celo v zasvojenost. Močno problematičen je tudi vpliv tako imenovanih influecerjev, ki jim mnogi mladi vidijo kot vzornike in nekritično sledijo njihovim napotkom za “popolno življenje”. Če k temu dodamo še težave mladostnikov pri kritični oceni kredibilnosti informacij, ki nam jih prikazujejo online algoritmi, lahko vidimo, da nam ne bo zmanjkalo tematik, ki jih mora pokriti spletni tečaj o varni rabi interneta in naprav MOST-VS.

Maja Vreča, Luka Kušar, Arnes

Informatics at primary: Systematic, sustainable, for all

Even though teaching informatics as a compulsory subject is a hot topic everywhere today, educators are still looking for what it should actually be, what content to choose, what pedagogical methods to use, who should teach it and how to prepare teachers for it. Years ago, we started with informatics at upper secondary level. Then we realised that it had to start earlier. But even at lower secondary level it was too late to get all pupils interested in computing and programming, as they deserve. Too late to exploit the potential of informatics for the holistic development of all pupils. The choice is clear: It has to start at primary school.

That is why in 2017, we focused our efforts full steam ahead to the primary school, starting a long-term development and research called Informatics with Emil, which has created a comprehensive method, educational content and teacher materials for all primary schools, pupils, and their teachers. The result is already being used by more than 600 schools in the Czech Republic and Slovakia. In my talk I will present our background and approach, the structure of the educational content, the pedagogical method, and the support we provide to teachers. This is an amazing opportunity to build modern informatics as a systematic, useful, and sustainable subject for all.

Ivan Kalaš (SK), Comenius University Bratislava

(Za)Kaj je nova eTorba?

Leta 2022 je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport s partnerjema Akademsko raziskovalno mrežo Slovenije (Arnesom) in Inštitutom informacijskih znanosti (IZUM-om) pristopilo k projektu »E-torba 2023: E-vsebine, e-storitve za podporo uvajanju novih pristopov v vzgoji in izobraževanju«. V okviru projekta nastaja nacionalna platforma za elektronske učne vire (platforma eTorba), poteka razvoj avtorskega orodja za izdelavo elektronskih učnih virov (eUrejevalnik) ter nujna  tehnična in vsebinska nadgradnja obstoječih elektronskih učbenikov in gradiv. Pri razvoju platforme in njenih orodij je potrebno upoštevati najsodobnejše tehnične standarde, obenem pa tudi aktualna spoznanja o naravi učenja z elektronskimi učnimi viri, vključno s teorijo kognitivne obremenitve in kognitivno teorijo multimedijskega učenja. Kakovostni elektronski učni viri in okolje za njihovo branje (učenje z njimi) nudijo nove priložnosti in načine učenja, ki jih tiskana gradiva ne omogočajo, še posebej pa lahko olajšajo učenje učencem, ki imajo disleksijo, so slabovidni ali imajo težave z branjem. S premišljeno pripravljenimi trajnostnimi orodji in platformami lahko pripravimo in ponudimo kakovostne elektronske učne vire ter tako dvignemo kakovost pouka v Sloveniji.

Mirjam Oblak, MVI

Don’t cite it, write it: Connecting Wikipedia, Wikidata, and education

Wikipedia is the world’s most widely used reference material. It’s the first place people go to understand context of the latest news, educate themselves on topics, or just discover interesting facts. For the last twenty years, Wikipedia and students have been inexorably linked, but some instructors worldwide move students from being just consumers of information to also being producers of information, by asking them to write articles as a class assignment. Similar assignments are also taking place on Wikidata, the open linked data counterpart to Wikipedia.

In this talk, we’ll explain the basics of both Wikipedia and Wikidata, discuss why educators should engage in pedagogical projects with Wikipedia or Wikidata, and discuss some best practices for doing so. We’ll also describe research about student learning objectives that come from Wikipedia writing assignments, as well as describing activities happening worldwide in the Wikimedia & Education space. 

LiAnna Davis (CA), Wiki Education

Interaktivni gradniki H5P

Na delavnici bomo spoznali orodje H5P ter si ogledali različne vsebine, ki jih lahko z orodjem pripravimo. Pogledali si bomo nekaj ustvarjenih primerov in predstavili nekaj možnih tipov gradiv. Sledil bo pregled možnosti, kje lahko interaktivne gradnike H5P ustvarimo, kjer si bomo ogledali postopek ustvarjanja gradiv v učilnici Arnes.si ter na spletišču splet.arnes.si. Na koncu bo na vrsti aktivno delo, kjer bomo gradiva z orodjem H5P tudi ustvarili.

Mateja Bevčič, Center Univerze v Ljubljani za uporabo IKT v pedagoškem procesu

Minecraft Education: Varnost na spletu

Predstavljeno bo, kako otroke naučiti varne rabe interneta v virtualnem svetu, ki smo ga naredili v Minecraft Education (ME). Udeleženci bodo izvedeli, kje najdejo informacije za prenos sveta Varnost na spletu in priročnik z navodili za uporabo ME. Zatem bo prikazano, kako izgledajo naloge v svetu.

Minecraft svet Varnost na spletu je namenjen učencem in učenkam od 6 do 14 let. Svet je sestavljen iz 4 delov, od tega je vsak del namenjen svoji starostni skupini, saj so izzivi prilagojeni glede na zahtevnost in obseg določene tematike. Svet je narejen v obliki sobe pobega, kjer otroci skozi pogovor z liki brez igralca (NPC-ji) in z branjem napisov ter tabel pridobivajo informacije o varni rabi interneta. V različnih prostorih jih čakajo izzivi, ki jih je potrebno rešiti za napredovanje v naslednjo sobo. Otroci morajo npr. potegniti ročice s pravilnimi odgovori, da se jim vrata odprejo. Ujeti so v labirintu s slepimi ulicami. Pravo smer jim narekuje izbor pravilnega odgovora na zastavljeno vprašanje.

V svetu Varnost na spletu so obravnavane naslednje tematike:

– Za starost 6-8 let: osebni podatki in digitalni odtis, zdravje in e-odpadki, avtorstvo in bonton, informacije in neznanci na internetu.
– Za starost 8-10 let: osebni podatki in digitalni odtis, zdravje in e-odpadki, avtorske pravice in elektronski viri, bonton in spletno nasilje.
– Za starost 10-12 let: virusi in kraja identitete, digitalni odtis in spletno nasilje, avtorske pravice in zasebnost, gesla in igre.
– Za starost 12-14 let: zasebnost in avtorske pravice, spletno nasilje, zasebnost na družabnih omrežjih in digitalni odtis, digitalno državljanstvo.

Manca Golob, Digital School d. o. o.

Pogled v prihodnost sodelovanja z Arnes Mapo

Prvi del našega predavanja predstavlja povzetek osnovnih vidikov naše storitve. Začeli smo z analizo rezultatov prejšnjih anket in proučili želje naših uporabnikov. Iz tega smo izluščili minimalne zahteve, ki jih mora naša storitev izpolnjevati, pa tudi tiste, ki bi bistveno izboljšale kakovost življenja uporabnikov.

Predstavili bomo že pridobljene odzive, ki se nanašajo na naše ankete:

– Profil uporabnikov, ki so se odzvali
– Kaj trenutno uporabljajo?
– Kaj si najbolj želijo?
– Katere funkcionalnosti mora naša storitev ponuditi, da bi jo sploh uporabljali?

Nadaljevali bomo z razpravo o združevanju obstoječe S3 infrastrukture, uporabi obstoječih storitev, kot je  Arnes Shramba, ter predstavitvijo kandidatov iz sveta odprtokodnih rešitev, kot so Owncloud Infinite Scale in Nextcloud. Osredotočili se bomo na skupne značilnosti obeh rešitev ter na njihove razlike.

Nato bomo razpravljali o izzivih, ki nas čakajo in načrtu za prihodnost, vključno z morebitnimi trenutnimi izzivi, kot je povečanje odzivnosti na večjih instancah, možnostjo deljenja datotek med različnimi organizacijami ter zagotavljanjem raznovrstnih funkcionalnosti in podpore na različnih platformah, vključno z uporabo spletnih, mobilnih operacijskih sistemov in namiznih odjemalcev. Prav tako bomo razkrili načrte za testiranje, ki vključujejo začetno testiranje v zaprtem okolju in nato razširitev na več organizacij.

Jan Zalar, Arnes

Kibernetske grožnje šolam: pregled najpogosteje obravnavanih incidentov

Na nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT  smo samo v letu 2022 prejeli več kot 7000 prijav obravnavali približno 4000 omrežnih incidentov.  V nezanemarljivem številu se na nas, s svojimi vprašanji ter prijavami dogodkov obračajo tako organizacije (šole, zavodi …), kakor tudi posamezniki iz vzgojno-izobraževalne sfere. Predstavili bomo najpogostejše primere obravnavanih incidentov, katerih prijave smo prejeli s strani izobraževalnega sektorja. Na predavanju bodo tako predstavljene in opisane zaznane aktualne grožnje – od tehnično kompleksno izvedenih vdorov, izsiljevalskih virusov, množičnih phishing napadov do poskusov prevar s pomočjo družbenega inženiringa.

Miloš Gajić, SI-CERT, Arnes