Slovensko superračunalniško omrežje – aktualna dogajanja

Samo Stanič, Univerza v Novi Gorici, Koordinator SLING

Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje (SLING) je konzorcij za vzpodbujanje razvoja računsko intenzivnega računalništva in upravljanje superračunalniških infrastruktur v Sloveniji. Ustanovljeno je bilo leta 2009,  v pravnih in administrativnih zadevah pa ga zastopa Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Arnes). Glavni cilj konzorcija je vzpostavitev trajne nacionalne superračunalniške infrastrukture (HPC) z dostopom do skupnih nacionalnih in evropskih kapacitet za partnerske organizacije in uporabnike ter zagotavljanje podpore pri njeni uporabi. Članice konzorcija SLING so lahko akademske, raziskovalne, razvojne, izobraževalne ter druge ustanove javnega in zasebnega prava ter zveze in infrastrukture, ki za to izkažejo interes in se formalno vključijo. Svet SLING je najvišji organ konzorcija, ki v programu dela sprejema smernice za razvoj infrastrukture, sodelovanje v mednarodnih organizacijah in infrastrukturah ter odloča o pristopu novih članic, koordinator in koordinacijski odbor pa je zadolžen za pripravo in koordinacijo izvedbe programa dela. V letu 2022 je konzorcij omogočal nemoteno delovanje slovenskih HPC kapacitet, ki izkazujejo visoko izkoriščenost v odprtem dostopu, kvalitetno in hitro podporo uporabnikom ter uspešno izvedbo usposabljanj uporabnikov v okviru nacionalnega kompetenčnega centra EuroCC. Sodelovanje članic SLING v večjem številu mednarodnih projektov in centrih odličnosti omogoča slovenskim znanstvenikom kompetitivno sodelovanje v vrsti raziskav v fiziki osnovnih delcev, astrofiziki, fiziki materialov in drugje, kjer je velika računska moč ključna za izvedbo simulacij in analiz. Maja 2022 je bil izvoljen  nov koordinator SLING, njegove glavne naloge pa so koordinacija priprave in potrditve končne verzije pravil o odprtem dostopu do nacionalnih HPC kapacitet, priprave načrta za nadgradnjo obstoječih EuroHPC JU sistemov (Vega, Maister, Trdina) ter izboljšanje in formalizacija komunikacije glede strategije razvoja superračunalništva v Sloveniji ter potrjevanja načrtovanih infrastrukturnih investicij med SLING in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport za nemoten in čim hitrejši nadaljnji razvoj področja.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja