Uporaba IKT pri učencu s specifičnimi učnimi težavami (SUT)

mag. Anja Valenčić Štembergar, OŠ Jelšane

V Osnovno šolo Jelšane so vključeni otroci, ki so usmerjeni v prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo. Kot izvajalka dodatne strokovne pomoči pri delu z otroki uporabljamo različne metode, pristope in pripomočke, s katerimi skušamo učno okolje narediti kar se da spodbudno ter tako posameznim otrokom omogočiti prilagojeno in njemu individualizirano pot s katero lažje dosegajo zastavljene cilje.

Spodbudno učno okolje ustvarjam tudi z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT). Uporaba IKT zahteva od izvajalcev DSP poznavanje posameznika in njegovih posebnih potreb ter razvojne stopnje in močnih področjih, znanje in osmišljeno uporabo IKT in zastavljene cilje individualiziranega programa otroka. IKT mi tako služi kot dodatno sredstvo s katerim prilagajam učno okolje otroku ter tako pripomorem k celostnemu razvoju otroka.

V prispevku predstavljam primer dobre rabe IKT pri uri dodatne strokovne pomoči, ki je potekala na daljavo, v času, ko je bil učenec v odrejeni karanteni (primer samostojnega dela ter vodenega DSP-ja). Otrok, ki je vključen v uro DSP je opredeljen kot otrok s specifičnimi učnimi težavami predvsem na področju jezika in matematike. Z uporabo različnih platform, računalniških programov in aplikacij sem lažje dosegla cilje zastavljene ure in se lažje približala potrebam, interesu in zmožnostim učenca ter tako dodatno spodbujala tudi razvoj računalniških kompetenc.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja