Poučevanje z lekcijo

Prispevek predstavlja učni proces usvajanja učne enote v učnem okolju spletna učilnica, z uporabo dejavnosti lekcija. Lekcija vsebuje učno gradivo, ki je namenjeno učencem za samostojno usvajanje ciljev učne enote Sokota v 7. razredu.

Dejavnost lekcija omogoča strukturirano učno uro brez učitelja. V učni uri učenec spozna dvojico kotov sokota in lastnosti sokotov. S pomočjo interaktivnih orodij H5p in z orodjem Geogebra učenec pridobiva nova znanja in preverja razumevanje pojmov in lastnosti sokotov. Ob lekciji si vodeno ustvarja zapiske v svoj zvezek. Učitelju je omogočen vpogled v poročilo o učenčevem delu.

Darja Čermelj, OŠ Marije Vere Kamnik

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja