13. oktober

od 9.00 do 11.00

Slovensko superračunalniško omrežje – aktualna dogajanja
| posnetek | prosojnice |
Samo Stanič, Univerza v Novi Gorici, Koordinator SLING
Slovenski nacionalni kompetenčni center za superračunalništvo
| posnetek | prosojnice |
Damjan Harisch, Arnes, koordinator NCC Slovenija
Superračunalniška izobraževanja
| posnetek | prosojnice |
Pavel Tomšič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Mednarodne aktivnosti HPC in sodelovanje SLING
| posnetek | prosojnice |
Andrej Filipčič, Institut Jožef Stefan
10 let od odkritja Higgsovega bozona in eksperiment ATLAS
| posnetek | prosojnice |
Borut Pavel Kerševan, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
Superračunalnik HPC Vega – projekti, utilizacija in razvojne aktivnosti
| posnetek | prosojnice |
Dejan Valh, Institut informacijskih znanosti

od 11.30 do 13.30

Globoko učenje v računalniškem vidu
| posnetek | prosojnice |
Vitjan Zavrtanik, Laboratorij za umetne vizualne spoznavne sisteme, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Krioelektronska mikroskopija in superračunalništvo
| posnetek | prosojnice |
Matic Kisovec, Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo na Kemijskem inštitutu
Računalniško modeliranje jedrske fuzije
| posnetek | prosojnice |
Leon Kos, Laboratorij za konstruiranje LECAD, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Računalniške simulacije proteinov EpCAM in Trop2
| posnetek | prosojnice |
Aljaž Simonič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Superračunalništvo in odprti podatki – tehnična plat infrastrukture za hranjenje velepodatkov
| posnetek | prosojnice |
Marko Ferme, Janez Brezovnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

od 14.30 do 16.30

Storitve akademskih knjižnic v digitalnem okolju za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti
| posnetek | prosojnice |
Miro Pušnik, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
Arnes Shramba z novo ozimnico
| posnetek | prosojnice |
Rok Jaklič, Arnes
SiOHCA: Informacijsko-komunikacijska rešitev za vzpostavitev registra predbolnišničnih srčnih zastojev
| posnetek | prosojnice |
Rok Miklič
Spletni arhivi: zdravilo za demenco svetovnega spleta?
| posnetek | prosojnice |
Janko Klasinc, Narodna in univerzitetna knjižnica
Podatki niso dovolj
| posnetek | prosojnice |
prof. dr. Vladislav Rajkovič
Ko te izbriše Facebook
| posnetek | prosojnice |
Tomi Dolenc, Arnes; Tiva Vlaj, ZRC SAZU
Omrežni incidenti
| posnetek | prosojnice |
Tadej Hren, SI-CERT – Arnes

Delavnice

od 9.00 do 10.20

Delavnica – Kvizi v spletnih učilnicah
| prosojnice |
Anja Luštek, Osnovna šola Toneta Pavčka Mirna Peč

od 11.30 do 13.30

Delavnica – Interaktivni gradniki H5P
| prosojnice |
Mateja Bevčič, Sanja Jedrinović, Center Univerze v Ljubljani za uporabo IKT v pedagoškem procesu

od 14.30 do 16.30

Delavnica – Kolesarski izpit Damjana Šajne, Arnes

od 9.00 do 10.20

Delavnica – Upravljanje omrežij na VIZIvan Kolenko; Krešimir Tomas, IKT.SI; Milan Podbršček, ŠC Nova Gorica; Damjan Ferlič, OŠ Franja Malgaja Šentjur; Tomaž Ferbežar, ŠC Novo mesto; Iztok Osredkar, Občina Velenje; Jure Knez, Klemen Križaj, Arnes
Odmor

od 11.30 do 13.30

Delavnica – Upravljanje omrežij na VIZIvan Kolenko; Krešimir Tomas, IKT.SI; Milan Podbršček, ŠC Nova Gorica; Damjan Ferlič, OŠ Franja Malgaja Šentjur; Tomaž Ferbežar, ŠC Novo mesto; Iztok Osredkar, Občina Velenje; Jure Knez, Klemen Križaj, Arnes
Kosilo

od 14.30 do 16.30

Delavnica – Videoportal in montaža videaAnja Knežević, Osnovna šola Gradec, Arnes

od 14.30 do 17.30

Delavnica – SLING: Uporabljajmo superračunalnikeDavor Sluga, Timotej Lazar, Uroš Lotrič

od 14.30 do 17.30

Delavnica – SLING: Uvod v Linux za HPCBiljana Mileva Boshkoska