Prenovljeno spletišče Uporabna geografija

Predstavljeno bo prenovljeno spletišče Uporabna geografija v svoji tretji različici; prva je bila iz leta 2010 in druga iz leta 2018. Spletišče je namenjeno učiteljem in učencem, kot pomoč pri njihovem delu v šoli, študentom pri delu med študijem, ali pri iskanju odgovorov na geografska vprašanja v vsakdanjem življenju. V predstavitvi bodo izpostavljeni glavne vsebine in orodja na spletišču, njegovi dosedanji in morebitni novi uporabniki ter raznolike možnosti uporabe.  Posebej bodo izpostavljene novosti, ki jih prinaša zadnja prenova spletišča.

Prvotno spletišče je bilo namenjeno predvsem podpori pripravi in izvedbi ekskurzij po Sloveniji. Že v prvotni različici se je pokazalo zanimanje učiteljev in profesorjev različnih predmetov, ne le geografskih in naravoslovnih, ki so želeli pri svojem delu uporabiti ponujene IKT možnosti. Zadnja prenova prinaša popolno oblikovno preobrazbo, ki je prijaznejša do uporabnikov. Poleg podpore ekskurzijam ponuja obilo spletnih in mobilnih aplikacij. Večina aplikacij je namenjenih »odprti znanosti«, prostovoljnemu prispevanju informacij o različnih tematikah, v okviru pouka ali prostočasnega sodelovanja v skupnem prizadevanju na izbrano tematiko. Aplikacije praviloma spremljajo tudi zemljevidi, namenjeni ogledu zbranih informacij in drugih gradiv (na primer fotografij, zvočnih ali video posnetkov). Izpopolnjen je »Iskalnik po zemljevidih«, spletna/mobilna aplikacija za poizvedovanje po izbranih območjih in po številnih tematskih podatkovnih slojih. Posebno zanimiva je uporaba iskalnika na terenu, saj ponuja obilico informacij o območju, na katerem se nahajamo, ki so lahko tudi presenetljive, če se na primer nanašajo na pojave, ki jih ma terenu neposredno ne zaznamo, na primer poplavna območja, območja kulturne dediščine in podobno. Pripravljenih je tudi nekaj zgodb z zemljevidi (s pomočjo uporabe orodja ArcGIS Online – StoryMaps), med njimi na primer geolokacijska igra »Med zgornjesavskimi stogovi«, namenjena podpori revitalizacije kozolcev, ki je nedavno prejela stanovsko priznanje Zveze geografov Slovenije.

Marko Krevs, Blaž Repe, Filozofska fakulteta, oddelek za geografijo; Mirsad Skorupan, Tatjana Kikec, Mitja Podreka, Maša Planinc

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja