Digitalna zrelost slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodov

dr. Emilija Stojmenova Duh, Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Digitalizacija izobraževanja je v zanimanju tako strokovne kot splošne javnosti v letu 2020 postala vidna in se nato ustalila kot pomembna in izstopajoča tematika.

Pandemija bolezni COVID-19 in posledično šolanje na daljavo, ki so mu bile podvržene vse stopnje izobraževanja v Sloveniji, je namreč razgalilo marsikatero pomanjkljivost, kot tudi potrebe pri uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) in digitalnih orodij pri poučevanju, pri tem so do izraza prišli tudi družbeni vidiki rabe IKT. Digitalno zrela šola, kot jo razumemo v laboratoriju za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko, izvajalce formalnega poučevanja (učiteljice in učitelje) spodbuja, da uporabljajo digitalno tehnologijo za izboljšanje svojega dela z učenci. Poleg tega učitelji v digitalno zreli šoli kontinuirano razvijajo lastne digitalne veščine ter hkrati spodbujajo učence pri njihovem samostojnem učenju ter razvijanju ključnih veščin pri uporabi IKT.

Namen predavanja je predstaviti stanje digitalne zrelosti slovenskih VIZ-ov, torej osnovnih (OŠ) in srednjih šol (SŠ), dobre prakse s tega področja in ukrepi, ki so se izkazali kot poglavitni za digitalno poučevanje v šolah, ki že izkazujejo visoko stopnjo digitalne zrelosti. Rezultati raziskave, ki smo jo izvedli v letu 2020 bodo ključni pri načrtovanju nadaljnjega razvoja digitalnih kompetenc učiteljev in učencev, ki omogočajo tako sodelovanje v izobraževalnem procesu kot posledično tudi suveren nastop na vse bolj dinamičnem trgu delovne sile.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja