Portal eGeologija – prosto dostopni geološki podatki

Jasna Šinigoj, Geološki zavod Slovenije

Geološki podatki in poznavanje geološke zgradbe sta temelja izvajanja dejavnosti nacionalnega pomena kot so oskrba s pitno vodo, urbanistično načrtovanje in gradbeništvo, gospodarjenje z mineralnimi surovinami, varovanje pred naravnimi nesrečami oziroma poplavami in plazovi, varovanja okolja in posledično zdravja, navsezadnje pa so ti podatki zanimivi tudi za najširše uporabnike. Kvalitetni geološki podatki, ki so v skladu s sprejetimi standardi za prostorske podatke, namreč zagotavljajo zanesljivo informacijo končnemu uporabniku, ne glede na to ali gre za načrtovalce rabe prostora, gospodarstvenike, gradbenike, naravovarstvenike ali znanstvenike, ki pri svojem delu potrebujejo in uporabljajo prostorske podatke.

Geološki zavod Slovenije (GeoZS) je februarja 2017 za najširši krog uporabnikov vzpostavil spletni portal eGeologija (egeologija.si), ki zagotavlja hiter dostop do obsežnega nabora kakovostnih geoloških podatkov. Uporabniki imajo v obliki sodobnih e-storitev omogočen dostop do interpretiranih geoloških podatkov prek enotne vstopne točke na svetovnem medmrežju. Na portalu eGeologija se trenutno nahaja 432 podatkovnih virov, storitev in kart. Uporabnik lahko iskane podatke prenese v svoje okolje za nadaljnjo uporabo. Portal eGeologija zagotavlja vpogled v poenotene metapodatkovne opise, vpogled v podatke prek spletnega pregledovalnika in pridobitev prostorskih podatkov na podlagi spletne kartografske in objektne storitve ter ZIP ali pdf datotek. Vzpostavitev infrastrukture geoloških prostorskih podatkov, portala eGeologija ter implementacije direktive INSPIRE, GeoZS vodi in usklajuje v okviru infrastrukturnega programa Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Z vzpostavitvijo portala eGeologija, GeoZS sledi načelom dostopnosti prostorskih informacij in storitev na enem mestu, kar pomeni združevanje prostorskih podatkov iz različnih raziskav in projektov ter možnost souporabe teh podatkov s strani večjega števila uporabnikov in aplikacij. Vse to, s sredstvi informacijske komunikacijske tehnologije, zagotavlja večjo učinkovitost, medsebojno usklajenost, kakovosten in lažji dostop do evidentiranih geoloških podatkov ter njihovih interpretacij.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja