Predstavitev Smernic za skladno uporabo informacijskih rešitev v šolstvu

Andrej Tomšič, Informacijski pooblaščenec RS

Informacijski pooblaščenec je v zadnjem času prejel več vprašanj, ki so se nanašala na izvajanje pouka in drugih šolskih dejavnosti ter organizacijo dela učiteljev z uporabo komunikacijske informacijske tehnologije (IT rešitve). Čas COVID-19 krize je prinesel pouk na daljavo, zato se je pokazala povečana potreba po uporabi teh rešitev. Klasične učilnice so zamenjale videokonference, kjer pride do prenosa slike in glasu učiteljev in učencev po elektronskih omrežjih. Pri uporabi najpogostejše spletne storitve Zoom, je lahko prišlo tudi do prenosa osebnih podatkov v tretje države (npr. v ZDA). V praksi so nekateri učitelji za dokaz o opravljeni šolski nalogi, zahtevali posredovanje fotografij ali posnetkov. Posamezni učitelji so zahtevali tudi, da učenec na pametni telefon namesti aplikacijo za beleženje telesne aktivnosti in lokacije – kot dokaz o opravljeni telesni dejavnosti pa pošlje zaslonski posnetek opravljene poti. Postavilo se je tudi vprašanje digitalne identitete prek uporabe elektronskih naslovov oziroma ustvarjanja uporabniških profilov in elektronskih naslovov za učitelje in učence, ki bi omogočili elektronsko komunikacijo. Vse pogosteje se uporabljajo tudi druge IT rešitve, ki omogočajo preverjanje znanja na daljavo, hrambo izdelkov, komunikacijo in podobno.

Številne IT rešitve so bile uvedene zelo hitro in brez potrebnih premislekov o varstvu osebnih podatkov. Namen smernic je zagotoviti orodje, s katerim bodo lahko šole preverile, ali izbrana IT rešitev omogoča ustrezno obdelavo osebnih podatkov in ali se uporablja na način, skladen s pravili varstva osebnih podatkov. Smernice naj bodo v pomoč tudi resornemu ministrstvu pri pripravi potrebnih sistemskih usmeritev in podpore za zagotavljanje skladne obdelave osebnih podatkov v šolstvu.

andrej.tomsic@ip-irs.si

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja