Aktivnosti na področju superračunalništva v Sloveniji

Damjan Harisch, Arnes; Dejan Valh, Institut informacijskih znanosti; dr. Matej Praprotnik, Kemijski inštitut

V sklopu Slovenskega nacionalnega superračunalniškega omrežje SLING deluje nacionalni kompetenčni center HPC – EuroCC@SLING, katerega naloga je spodbujanje uporabe superračunalniških zmogljivosti za potrebe raziskav v znanosti in industriji. Oblikujejo se javne storitve za dvig nivoja znanja uporabnikov in splošnega zavedanja, kakšne so prednosti uporabe tovrstne tehnologije. Aktivnosti vključujejo tudi usposabljanje obstoječih in bodočih uporabnikov superračunalniških zmogljivosti, za katere bomo vzpostavili enoten večnivojski sistem uporabniške podpore. Osnovni nivo bo predstavljal odziv na splošna vprašanja in sprotne težave uporabnikov, napredni bo naslavljal specifičnost računanja na različnih gručah po Sloveniji, ekspertni pa bo pomenil odziv na izzive uporabe tehnologije v posameznih znanstvenih disciplinah.

Tesno v navezi z nalogami kompetenčnega centra deluje tudi koordinacija SLING, ki predstavlja predvsem soočenje s konkretnimi izzivi, kot so redno delo strokovnega foruma, usklajevanje različnih delovnih skupin, pobud in mnenj. Pripravljamo pravila dostopa do superračunalniških zmogljivosti, ki bodo na voljo v omrežju SLING. Ta bodo določala, kdo in pod kakšnimi pogoji lahko dostopa do računalniških zmogljivosti na več ravneh in za različne tipe projektov.

Na področju mednarodnega sodelovanja skupaj z avstrijskimi kolegi v začetku poletja 2021 v Mariboru pripravljamo skupen dogodek, katerega namen je promocija aktivnosti HPC v regiji, prenos znanja in informacij ter vzpostavitev in vzdrževanje tesnih kontaktov z ostalimi strokovnjaki in uporabniki tehnologije. V okviru projekta “Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR” sta bila že lani vzpostavljena prototipna superračunalnika Maister na Univerzi v Mariboru in Trdina na Fakulteti za informacijske študije. Na Institutu informacijskih znanosti IZUM bo do konca marca 2021 postavljen superračunalnik Vega, ki bo predstavljal enega izmed petih centrov EuroHPC prve generacije. Z zmogljivostjo 6,8 petaflopov na sekundo bi Vega danes uvrstil med 50 najzmogljivejših superračunalnikov na svetu. Na Arnesu pa je prav tako predvidena nadgradnja superračunalniške gruče. Ta predstavlja nacionalno testno gručo, ki je namenjena predvsem preizkušanju uporabe tehnologije HPC na posameznih področjih.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja