Kako se soočati z izzivi vključevanja in motivacije učencev in dijakov pri pouku na daljavo?

dr. Damijan Štefanc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Pouk na daljavo ni le tehnološki in organizacijski podvig, pač pa za mnoge učitelje predstavlja tudi zahteven didaktični izziv. V okoliščinah, ki terjajo izvajanje izobraževanja in pouka na daljavo, so učitelji primorani iskati didaktične rešitve, ki zagotavljajo zadostno raven aktivnega sodelovanja in dovolj visoko stopnjo motiviranosti učencev pri takšnem pouku. Prav to so namreč eni od ključnih dejavnikov ohranjanja kakovosti pouka in posledično tudi znanja in izobrazbe učencev. Njihovo pozornost je namreč pri učnem delu na daljavo težje pridobiti in dlje časa ohranjati, saj odsotnost neposrednega fizičnega kontakta med učiteljem in učencem, čemur se lahko pridružijo tudi drugi distraktorji iz učenčevega domačega okolja, pogosto privede do nižje učne koncentracije in zainteresiranosti za sodelovanje pri pouku. V okviru predavanja bomo zato predstavili nekaj ključnih usmeritev za načrtovanje in neposredno učno delo s starejšimi osnovnošolci in dijaki, osredotočili pa se bomo na strategije in ukrepe, s katerimi je z večjo verjetnostjo mogoče spodbuditi in nato kontinuirano ohranjati njihovo učno aktivnost. Izhajali bomo iz teze, da se velja pri iskanju uspešnih strategij sicer opirati na znana in temeljna didaktična načela (aktivnosti, diferenciacije in individualizacije, problemskosti, ipd.), ki pa pri uvajanju hibridnih modelov izobraževanja terjajo ustrezne didaktične prilagoditve.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja