Vloga umetne inteligence pri pouku zgodovine: Novi načini učenja in raziskovanja

Umetna inteligenca (UI) prinaša številne nove možnosti pri pouku zgodovine, ki lahko izboljšajo proces učenja in raziskovanja. V predstavitvi bo prikazano pet primerov, kako lahko UI, predstavljena s pomočjo orodij Chat GPT, Perplexity in Microsoft Bing AI, obogati pouk zgodovine.

1. Spoznavanje zgodovinskih oseb in dogodkov: Učenci UI uporabljajo za postavljanje vprašanj o zgodovinskih dogodkih, osebah ali obdobjih.

2. Raziskovanje zgodovinskih tem: Učenci lahko uporabljajo UI za raziskovanje zgodovinskih tem, osebnosti ali obdobji. Na primer, lahko prosijo UI, naj jim razloži vzroke in posledice druge svetovne vojne ali naj predstavi življenje v starodavnem Egiptu. To jim lahko pomaga pri pridobivanju osnovnega znanja in spodbuja njihovo radovednost.

3. Razprave in refleksija: Učenci lahko UI uporabljajo kot partnerja za razpravo in refleksijo o zgodovinskih temah. UI lahko predstavi različne vidike določenega dogodka ali konteksta ter spodbudi kritično razmišljanje in analitične veščine učencev.

4. Igranje vlog: UI se lahko uporablja za simulacijo zgodovinskih oseb. Učenci lahko postavljajo vprašanja in vodijo pogovor z UI kot s pomembno osebo iz preteklosti, na primer z Julijem Cezarjem ali Napoleonom. To omogoča interaktivno učenje in globlje razumevanje zgodovinskih osebnosti.

5. Pomoč pri pisanju seminarskih nalog in esejev: UI lahko pomaga učencem pri pisanju esejev o zgodovinskih temah. Učenci lahko predstavijo svoje ideje ali predloge za eseje UI, ki bo nato nudil povratne informacije, predloge za izboljšave ali dodatne vire za raziskovanje.

Na koncu predstavitve bo poudarjeno, da je ključno kritično razmišljanje in preverjanje virov informacij pri uporabi UI pri pouku zgodovine. UI je le orodje za obogatitev pouka zgodovine in ne more nadomestiti temeljitega raziskovanja in preverjanja informacij iz drugih zanesljivih virov.

Matej Matkovič, OŠ Belokranjskega odreda Semič

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja