Izvedbeni okvir razvoja odprte znanosti

Ivan Skubic, MIZŠ

Izvedbeni okvir razvoja Odprte znanosti v Sloveniji predstavljajo izvedbeni dokumenti, ki se nanašajo na uvajanje Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030, Zakona o znanstveoraziskovalni in inovacijski dejavnosti ZZrID ter Načrta za okrevanje in odpornost NOO. Gre za nedavno uveljavljene državne dokumente, ki v svojem delu obravnavajo tudi vprašanja uvajanja in razvoja odprte znanosti. S tem povezani izvedbeni dokumenti, ki bodo predstavljeni so: Uredba o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti (v pripravi) in razpisi v okviru NOO, ki se nanašajo na Digitalizacijo odprte znanosti (predstavljena bodo izhodišča Javnega razpisa »Prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij (JRO) in Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za delo po načelih odprte znanosti«, ki je tudi v pripravi. Akcijski načrt za uveljavitev ReZrIS30 je še eden od izvedbenih dokumentov, ki pa v predstavitvi ne bo zajet.
Uredba o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti (v pripravi) uvaja zahteve ZZrID, ReZrIS30 ter priporočila evropskih raziskovalnih politik na področju odprte znanosti. V izvedbenem smislu sta to zlasti program Obzorje Evropa in Načrt S. Uredba ureja odprt dostop do rezultatov javno financiranih raziskav, vključevanje zainteresirane javnosti, vrednotenje in ocenjevanje raziskovalcev, raziskovalnih organizacij, raziskovalnih programov in projektov v skladu z načeli odprte znanosti ter infrastrukturo odprte znanosti. Podrobneje bodo predstavljeni posamezni vidiki tega, kot se vidijo v predlogu Uredbe.
Javni razpis »Prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij (JRO) in Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za delo po načelih odprte znanosti«, ki je tudi v pripravi, bo vzpodbudil in pomagal Javnim raziskovalnim organizacijam k čim bolj aktivnemu prilagajanju raziskovalnih, akademskih in z njimi povezanih podpornih procesov v smeri polne prilagoditve delovanja po načelih odprte znanosti. Predstavljen bo namen, predmet in cilji tega javnega razpisa ter glavne aktivnosti.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja