Predstavitev primera dobre rabe IKT-ja pri pouku slovenskega jezika

Tanja Hozner, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica

16. marca 2020 smo bili vsi vpleteni v pedagoški proces primorani vzpostaviti pouk na daljavo. V skladu z navodili, ki smo jih učitelji prejemali v okrožnicah, smo učiteljice slovenščine na osnovni šoli Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici po pregledu letne priprave in ciljev, zapisanih v učnem načrtu, presodile, katere vsebine bomo izvajale na daljavo in na kakšen način.

Zaradi virusa je odpadla tudi ekskurzija na Gorenjsko, ki smo jo nato s pomočjo IKT-ja izvedli na daljavo.

Dejavnosti, ki so bile podprte z IKT-jem, so bile uporaba ustreznega spletnega brskalnika, uporaba orodja Power Point, ogled videoposnetkov na spletni platformi YouTube (pripravila sem pet videoposnetkov, in sicer uvodni video napovednik in štiri posnetke, ki so predstavljali glavne postaje ekskurzije), reševanje naloge v aplikacijiEdpuzzle, reševanja kviza v aplikaciji Kahoot ter podajanje povratne informacije preko aplikacije Padlet.

V sklopu ekskurzije smo v okviru kompetenc 21. stoletja razvijali predvsem učenje učenja, reševanje problemov (tj. nalog) ter kompetenco komunikacije; v okviru digitalnih kompetenc smo razvijali sporazumevanje in sodelovanje z uporabo digitalnih tehnologij ter spletni bonton; kot elementi formativnega spremljanja pa so bili dokazi ter podana povratna informacija tako učenca kot učitelja.

Če naš primer umestimo v SAMR model, bi rekla, da gre za transformacijo, in sicer spremembov izvedbi aktivnosti. Z uporabo tega pristopa so morali biti učenci še bolj aktivni in samostojni, kot bi bili sicer.

Učenci so bili z izvedbo literarne ekskurzije s kavča zelo zadovoljni. Nekaj slabe volje je bilo zaradi slabe internetne povezave, ki je povzročala težave z dostopom do kviza in naloge v aplikaciji Edpuzzle.

Uporabljene aplikacije omogočajo učitelju sprotno spremljanje napredka učencev, zapis komentarja kot povratne informacije posameznemu učencu, pokažejo pravilnost reševanja posameznika in pregled nad učenci, ki zadolžitev niso/so opravili.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja