Program – Mreža znanja 2013

8.30 do 9.00 prihod in prijava
9.00 do 11.00
 • 20 let spleta v Sloveniji
 • Akademska in raziskovalna mreža prihodnosti
  Avgust Jauk, Arnes
 • Portal članic – enostavnejše naročanje in uporaba Arnesovih storitev
  Tomi Dolenc, Arnes
 • Novosti v Arnesovem oblaku
  Novi paketi gostovanja, strežnik po meri, urejanje DNS-zapisov na Arnesu
  Miloš Gajič, Jure Kranjc in Klemen Andreuzzi, Arnes
 • Razvoj uporabniške aplikacije v okolju Arnes labs – sistem za porazdeljeno računanje Hadoop in sistem za oddaljeno shranjevanje in deljenje datotek Arnes mapa
  Gregor Cimerman in Peter Kacin, Arnes
11.00 do 11.30 odmor
11.30 do 13.00
 • Uporaba oblačnih storitev v praksi skozi oči uporabnikov
  Primeri dobrih praks – Narodna galerija in OŠ Franja Malgaja
  Luka Hribar, Narodna galerija in Damjan Ferlič, OŠ Franja Malgaja
 • Novosti v Eduroam.si in ArnesAAI
  Rok Papež, Arnes
 • “IPv6 only”
  Damjan Ferlič, OŠ Franja Malgaja in Matjaž Straus Istenič, Arnes
 • Prehod na mobilno za boljšo dostopnost uporabnikov
  Izkušnje pri izdelavi rešitve – mobilna aplikacija mCOBISS
  Boštjan Batič, IZUM
13.00 do 14.00 kosilo
14.00 do 16.00
 • Izgradnja enotnega omrežja organizacije
  Primer dobre prakse: Združevanje omrežij na podružnicah Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije
  Igor Rus, ZVKD in Jože Hanc, Arnes
 • Namenske povezave za zahtevne uporabnike
  Uporaba lambde za povezavo oddaljene fakultete
  Anton Jagodic, Univerza v Ljubljani
  Varnostno kopiranje IZUM – Arnes
  Davor Šoštarič
 • Uporaba slovenskega superračunalniškega omrežja
  Jan Jona Javoršek, Institut “Jožef Stefan”
  Primera uporabe tehnologije, izkušnje in nasveti:
  Modeliranje največjega pospeška tal pri potresih z uporabo tehnik za strojno učenje enačb
  Vlado Stankovski in Štefan Markič , Katedra za gradbeno informatiko, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
  Učenje celovitih modelov dinamičnih sistemov – Samodejno procesno modeliranje
  Nikola Simidjievski, Odsek za tehnologije znanja, Institut “Jožef Stefan”
 • Izsiljevalski virusi
  Kdaj ste nazadnje naredili varnostno kopijo?
  Tadej Hren, SI-CERT